Navigace


Pašerácká stezka znovu otevřena

Správa Národního parku Podyjí od čtvrtka 22.5. znovu otevřela Pašeráckou stezku.

Neděle, 25. 5. 2008 – 19:21 – Magazín

Správa Národního parku Podyjí od čtvrtka 22.5. znovu otevřela pro turisty Pašeráckou stezku.

Červeně značenou cestu mezi křižovatkou Na Keplích a Obeliskem nad Ledovými slujemi, kterou využívají pěší turisté při cestě z Hardeggu nebo Čížova do Vranova nad Dyjí, musel park zavřít před čtyřmi týdny kvůli nakloněným stromům, které ohrožovaly turisty.

LEDOVÉ SLUJE Ledové sluje jsou suťový svah s množstvím podzemních prostor vzniklých skalním řícením ortoruly. V důsledku specifického mikroklimatu sutí se v podzemí vytváří ledová výzdoba, která někdy vytrvá až do pozdního jara. Na povrchu vzniklo unikátní společenstvo chladnomilných a stínomilných druhů rostlin a živočichů. Je zde mimo jiné původní výskyt čápa černého – symbolu Národního parku Podyjí. V podzemních prostorách žije nejméně 16 druhů netopýrů. Svah včetně podzemních prostor je veřejnosti nepřístupný z důvodů ochrany přírody i z důvodů bezpečnostních, neboť skalní bloky jsou dosud v pohybu.

OBELISK Obelisk na Ledových slujích byl postavený asi v roce 1860 Okrašlovacím spolkem ve Vranově k poctě hraběnky Heleny z Mníšku, jako projev díků za zpřístupnění Ledových slují. Dle legendy vyobrazené na pamětní listině je v základech obelisku zazděn hrnec mincí a pahýl borovice, která stála na vrcholu skály.

Zdroj: www.denik.cz

Zdroj: www.nppodyji.cz

Prohlédněte si další fotky z Pašerácké stezky.

Tisk

Komentáře