Navigace


Cykloturistika

Okolí hotelu Happy Star je ideálním místem pro cykloturistiku. Poznejte 5 cyklotras, které začínají u našeho hotelu, a provedou vás krásami místní přírody. Každou cyklostezku si můžete detailně prohlédnout na interaktivní mapě a podívat se také na její profil!

cykliste-vitaniCyklisté vítáni

Cyklisté vítáni

Náš hotel je zapojen do projektu Cyklisté vítáni – to znamená, že u nás najdete např. nářadí na opravu kola, lékarničku, můžete si u nás kolo umýt nebo si vyprat a usušit oblečení a výstroj. Najdete u nás také půjčovnu kol. Níže uvedené cyklotrasy vznikly za vydatného přispění pana Nováka, web www.bikeboy.cz, na kterém můžete najít plno zajímavých informací nejen o cyklistice.

Hotel Happy Star – Sealsfieldův kámen – Kraví hora – Znojmo

Cyklotrasa vede od hotelu Happy Star po Greenways Praha-Wien č. 48. Z té u první kapličky odbočuje vpravo na cyklotrasu 5000, míjí zleva kopec Staré vinice, chráněný pro unikátní faunu i flóru, a u rozcestníku odbočuje kolem Henykovy chaty na
Havranická vřesoviště – jedinečný útvar původní přírody. V obci Havraníky můžete ochutnat ve stánku Znovínu Znojmo vzorky jeho vín (více viz víno na Znojemsku).

Nad Havraníky odbočuje stezka doleva na cyklotrasu 5001, která vede na vyhlídku rodáka z Popic, Charlese Sealsfielda (později amerického spisovatele). Skalní ostroh nabízí výhled do hlubokého kaňonu řeky Dyje. V Popicích se obě trasy spojí a přes Konice vedou na Kraví horu, která je protilehlým kopcem proti historickému panoramatu Znojma. Následuje příkrý sjezd k Dyji, kde za mostem nabízí svou pohostinnost cyklistická hospůdka Pod Obří hlavou (pod hrází údolní přehrady). Trasa končí na cyklostezce u městskách hradeb na náměstí Komenského.

Interaktivní mapa trasy

Profil trasy

seal-zno

Fotografie z trasy

Hotel Happy Star – Šobes – Králův Stolec – Znojmo

Cyklotrasa vede od hotelu doleva po Greenways Praha-Wien (48) a po kilometru sestupuje do kaňonu DyjeNárodním Parku Podyjí. Přes visutou lávku překračuje řeku a stoupá k odpočivadlu pod proslulým vinohradem Šobes (je na seznamu UNESCO), kde lze ochutnat vzorky skvělých vín ve stánku Znovínu Znojmo (viz víno na Znojemsku).

Následuje dvojité příkré stoupání s vyhlídkou do údolí Devět mlýnů. Na rozcestí U Milíře odbočuje trasa vpravo na cyklotrasu 5000, která míří do obce Podmolí s velmi oblíbenou sezonní cyklistickou Hospůdkou U Rybníka. Pak se cyklotrasa vrací vpravo do NP Podyjí a vede kolem vřesovišť bývalé vojenské střelnice Mašovice až ke stavení bývalého Andělského mlýna. Následně se proplétá lesy k oblíbené vyhlídce Králův stolec, odkud je za nízkého stavu vody vidět bývalý mlýn, a později spádovou elektrárnu Trauznice (dnes zatopenou vodami Znojemské přehrady).

Pak pokračuje trasa do městské části Hradiště, nejstaršího známého osídlení v českých zemích, zajímavého církevními památkami a vyhlídkou na historické Znojmo. Po cyklostezkách vedených Znojmem končí cyklotrasa u městských hradeb na náměstí Komenského.

Interaktivní mapa trasy

Profil trasy

sob-zno

Fotografie z trasy

Hotel Happy Star – Šobes – Nový Hrádek

Tato trasa vede po cyklotrase Greenways 48/500 až po rozcestí Příčky, kde se stáčí vlevo k Novému Hrádku. Je výškově náročnější a výjezdy resp. sjezdy na Šobesu a u Žlebského potoka vyžadují cyklistickou zručnost a opatrnost. Žlebský potok je místem s výskytem mloka skvrnitého, který tady dorůstá enormních velikostí. Na Novém Hrádku je vyhlídka do největšího meandru Dyjského kaňonu (viz stránka o Podyjí). Tip pro zdatné bajkaře: protáhněte si vyjížďku až na Hardegg.

Interaktivní mapa trasy

Profil trasy

hhs-nh

Fotografie z trasy

Hotel Happy Star – Lampelberg

Cyklotrasa začíná na Greenway č. 48 a směřuje na obec Šatov. Tam má sídlo výrobce vín Znovín Znojmo (viz víno na Znojemsku). Najdete tu i proslulý Malovaný sklep. Z obce Chvalovice je to 2 km k nákupnímu centru Excalibur a Freeportu Hatě. V Dyjákovičkách se odbočuje na cyklotrasu 5007. K pevnůstce Lampelberg se projíždí vinohrady dalšího producenta vín Eko Hnízdo (v letní sezoně zde nabízí ochutnávky svých vín). Z pevnůstky je výhled do širokého plató ležícího mezi hranicemi Moravy a Rakouska.

Interaktivní mapa trasy

Profil trasy

hhs-lam

Fotografie z trasy

Hotel Happy Star – Heiliger Stein – Retz

Cyklotrasa začíná na Greenway č. 48. Poté odbočuje vlevo, směrem k hranicím Rakouska. Tam je volný přechod přes hranici pro chodce, cyklisty a jezdce na koních. Hraniční přechod má statut náhodných kontrol. Kousek odtud je posvátné místo Heiliger Stein s pěkným výhledem do oblasti Retzu a na východ do oblasti vinařských obcí kolem potoka Daníž. V Retzbachu vstupuje cyklotrasa do rozsáhlých vinic, které se táhnou až k samotnému Retzu (viz víno na Znojemsku). Městečko má řadu historických památek a pěkné Cyklistické muzeum. Nad ním je vyhlídka s větrným mlýnem, Válečným hřbitovem a Golgotou.

Interaktivní mapa trasy

Profil trasy

hhs-retz

Fotografie z trasy

Zajímavý článek v časopisu Rodina & Finance

rodina-a-finance3.thumbnail

rodina-a-finance4.thumbnail

Tisk