Navigace


Bývalé mlýny na řece Dyji

Vážení čtenáři našeho blogu, nadšenci a příznivci NP Podyjí, pamětníci starých časů, rádi bychom vás všechny informovali, že i pro vás s partou dalších nadšenců připravujeme obsáhlou reportáž o existenci dnes již bývalých mlýnů na řece Dyji. Bez vás to ale nezvládneme, uvnitř proto najdete i výzvu k pomoci.

Neděle, 20. 3. 2011 – 7:20 – Magazín

Vážení čtenáři našeho blogu, nadšenci a příznivci NP Podyjí, pamětníci starých časů, rádi bychom vás všechny informovali, že i pro vás s partou dalších nadšenců připravujeme obsáhlou reportáž o existenci dnes již bývalých mlýnů na řece Dyji.

Bývalý Faltýskův mlýn na řece Dyji.

Trocha historie

Na území, kde v NP Podyjí řeka Dyje vytvářela od 11. století stabilní hranici mezi dvěma jak státními, tak i kulturními etniky, bylo osídlení velmi sporadické. Vzniklo prakticky jen několik samot, hamrů a mlýnů, využívajících vodní sílu Dyje. Největší koncentrace těchto staveb je v historické lokalitě nazývané Devět mlýnů. Jejich soustředění zde bylo podmíněno zejména značným spádem řeky v tomto úseku a dále blízkostí královského města Znojma. Zřejmě nejstarší písemná zpráva o nich pochází z roku 1497, kdy král Vladislav II. obnovil a potvrdil klášteru klarisek ve Znojmě všechna darování a výsady a mimo jiné se v listině uvádí i mlýn Turuhost v Devíti mlýnech. Starší než tento údaj je pak již jen legenda o „Čertovi“ z Chýje ze 14. století. Podle ní prý loupeživý rytíř Jindřich z hradu Chýje (Kaja), dodnes stojícím nedaleko na rakouském území, dal popravit jako zrádce tři mlynáře z Devíti mlýnů. Pověst zaznamenává i jména obětí: Procházku, Slavíka a Bendu.

Dobový obrázek z lokality Devět mlýnů.

Je zajímavé, že název Devět mlýnů se vztahuje na lokalitu, kde jich odedávna bylo pouze šest. Další tři mlýny ležely níže po proudu a byly zřejmě pusté již v 16. století, domníváme se dnes, že jako důsledek častých povodní. Ze šesti mlýnů přežily do nedávné minulosti (rok 1945) čtyři. Definitivní zánik však pro ně znamenal nástup komunistické moci po ukončení II. světové války. V rámci zabezpečovacích pracích na styku se Západem byla vybudována linie železné opony a soustava nesmírně cenných historických památek byla vyhlazovacím způsobem zlikvidována. Dnes po nich kromě jména na mapě nalezneme pouze malebné jezy čeřící tok řeky a ruiny bývalých mohutných staveb. Barbarské ničení vzácných dokladů minulosti sotva vyváží neopodstatněný argument, že příroda, oddělená násilně od okolního drancovaného území ostnatými dráty, zde dostala šanci k nerušenému vývoji. Lze se totiž oprávněně domnívat, že tak jako jinde po válce, postaral by se netotalitní stát o svou staletou historii.

Seznam bývalých mlýnů

Níže uvádíme seznam bývalých mlýnů na řece Dyji v NP Podyjí mezi vranovskou a znojemskou přehradou – jsou řazeny po toku řeky Dyje od rakouského Hardeggu ke Znojmu. Mlýny od čísla 5. do čísla 13. patřily do lokality Devíti mlýnů (Neunmühlen), která spadá pod obce Hnanice, Havraníky a Popice.

pořadí název poznámka
1. Horní medvědí nacházel se kousek od Kozí stezky
2. Dolní medvědí nacházel se u Gališské louky
3. Faltýskův z jeho torza je krásný pohled na Vraní skálu
4. Willingerův = Wieningerův = Novohradský nacházel se pod zříceninou Nový Hrádek
5. Zemský = Struppův první po toku v lokalitě 9 mlýnů
6. Pekárna = Weithofrův = Weithofer Mühle kromě mletí se zde i peklo pečivo
7. Gruberův nedaleko stávala oblíbená hospůdka Krieg – na místě současné vinice Šobes
8. Hotel Gruber od roku 1933 hotel, na jeho místě stával mlýn
9. Judexův = Grieblerův = Baštův do roku 1945 plně v provozu
10. Lauerův = Papírna také plně v provozu do roku 1945, za války se zde vyráběl zatemňovací papír
11. Laspulbergmuhl = Lospulburgmuhl tento mlýn zanikl již dávno, zřejmě koncem 18. století, patřil k Havraníkám, umístění tohoto mlýna a dalších dvou je největší neznámá, zřejmě se nacházely poblíž Lazárkovy louky
12. Steinmetzův tento zanikl již dávno, zřejmě koncem 18. století, patřil k Popicím
13. Kamenný tento zanikl již dávno, zřejmě koncem 18. století, patřil k Popicím
14. Trauznitský = Trausnický = Čekanovický = Cikánovický jeho torzo je vidět z Králova stolce, už nespadá do lokality 9 mlýnů

Výzva

Závěrem bychom vás chtěli požádat o poskytnutí dalších informací o bývalých mlýnech, dále fotek, pohlednic, map či dalších materiálů, které se jakkoli týkají tohoto tématu a NP Podyjí vůbec. Naše zkoumání je ryze fanouškovské, nejde o komerci, ale o lásku k této nádherné lokalitě. Sami to ale nezvládneme, pomozte nám tedy prosím i vy zanechat alespoň takovouto vzpomínku i pro další generace. Pro kontakt prosím využijte telefon 608 766 770 případně e-mail info@bikeboy.cz. Předem moc děkujeme.

Bývalý mlýn Papírna.

Co by vás mohlo zajímat?

Čerpáno z materiálů NP Podyjí

Tisk

Komentáře